Architektura města - Gerten s.r.o. 

Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

Architekturu města vnímáme jako tvorbu životního prostoru s ohledem na přírodní podmínky, v prostředí, kde nám hrají nejen prostorové, provozní a funkční vztahy, ale i celkové estetické pojetí a klidové zóny. 

Gerten architektura města

Zpracováváme projekty ve všech stupních projektové dokumentace.
Spolupracujeme s dalšími architekty, zástupci měst a obcí a také s realizačními stavebními a zahradnickými firmami.
Při realizaci našich návrhů nabízíme autorský dozor.
Zkušenosti máme nejen s návrhy městské zeleně (soukromé zahrady i předzahrádky, parky, dětská hřiště, mateřské školy, vnitro-bloky, veřejná prostranství, historické parky, hřbitovy, obchodní centra, sídla firem, zoologická zahrada, divadlo, střešní zahrady), ale i s obnovou a regenerací zeleně na venkově, městě apod.

Zajistíme:

  • Projektovou činnost ve všech stupních projektové dokumentace
  • Autorský dozor 
  • Inventarizaci a dendrologické posouzení dřevin a ocenění dřevin navržených k odstranění 
  • Jednání na úřadech a se správci inženýrských sítí a jejich příslušná vyjádření 
  • Realizace sadových úprav ve spolupráci s ověřenými realizačními firmami
Gerten architektura města
Gerten architektura města
Podrobnosti a reference naleznete v našem PORTFOLIU