Gerten


Náš atelier se zabývá primárně krajinářskou architekturou. Především volnými plochami měst a obcí, ale také krajinou mimo zástavbu. Krajina i město nás zajímají především proto, že jsme přesvědčeni o významu našeho oboru pro obnovení harmonie mezi člověkem a přírodou. Existujeme sice krátce, od září roku 2017, ale naše zkušenosti sahají až do devadesátý let dvacátého století. Architektura je profese hledající umělecké hodnoty daného místa, spojuje krásu a funkci. Tím se výrazně podílí na tvorbě prostoru pro život člověka. Významným fenoménem krajinářské architektury je vytvářet plochy pro únik před každodenním stresem ve městě a vnášet do krajiny krásu lidského měřítka.


Gerten s.r.o.
Gerten s.r.o.