Opomíjený velikán krajinářské architektury
Doc. Ing. Edvard Galuszka, CSc. (1922 - 2005)                Inspirace 4/2019   

... Člověku, který miloval Slezsko a spojil svoji pracovní cestu architekta ...

Fenomén Otruba 
Malá imaginace o dotecích času                              Inspirace 3/2019

... Země je kolébka, ve které si tvoříme a žijeme, je to rámec našeho bytí ...

O zahrádkových koloniích za totality                        Inspirace 2/2019

... Pro tentokrát opusťme orální historii a vraťme se k literatuře ...

O prostém ústním sdělením                                           Inspirace 1/2019

... Některé věci vím jen proto, že mi je někdo řekl. Nikde nebyly zapsány, nahrány ...